Nisse

 

Myter

I gamle dager trodde mange at nissen bodde i fjøset og passet bondens dyr. Dersom nissen ikke fikk mat eller følte seg dårlig behandla,  kunne han eller hun behandle dyrene og  menneskene på gården dårlig.

Fakta og historie

De fleste samfunn har sine egne nisser, også Norge. I nissens tilfelle er myten faktisk ikke så veldig langt unna sannheten.

Da det ble færre små gårdsbruk rundt om i Norge, måtte nissene flytte fra fjøsene, og de lever nå blant oss andre. Men dette har ikke vært lett for nissene. Utsagnet «du kan ta nissen ut av fjøset, men ikke fjøset ut av nissen» brukes nedsettende om dette folket i Norge i dag. Nissene levde under en slags slave-lignende tilstand i fjøsene, hvor de var avhengige av småbrukernes velvilje for å overleve. Dette mønsteret har fulgt nissene, og fremdeles i dag har ingen nisse klart å bryte ut av dette mønsteret. Nissene venter fortsatt på den første nisse-generasjonen som skal foreta klassereisen og få føle seg bra med seg selv.

Psykologi og fysiologi

At nissene ennå ikke har klart klassereisen «ut av fjøset», som de selv sier, er deres store sorg og tragedie. Nissesamfunnene i Norge er preget av mye fattigdom og sosiale problemer, og de lever ofte i utkanten av de store byene hvor det er billig å bo.

På grunn av dette har nissene så lavt selvbilde at de faktisk blir små, i fysisk forstand, når de føler seg ekstra sett ned på. For å unngå dette velger mange nisser å tøffe seg, og nissene er derfor overrepresentert i kriminal-statistikker og som dropouts i skolen.

Men det er egentlig overhodet ikke noe galt med nissene, de har bare kommet inn i et ekstremt dårlig mønster. Nissene snakker selv om den kommende Nissens Tid hvor de skal tre ut av skammens skygge og se seg selv som likeverdige alle andre.

Reklame

Heks


Myten

Myten forteller oss at hekser er kvinner som er venn med djevelen, flyr på sopelime og utfører magi.

Dette er bare tøys.

Fakta

Både kvinner og menn kan være hekser.

Vi vet at hekser oppstod ca. 500 år før Kristus på de britiske øyer. På denne tiden fantes det et folk, eller en kult om du vil, som mente de var synske. De kunne se verden på en annen måte ved å gå inn i en slags transe.

Dette folket ble kalt «druider». Druidene var splittet i to grupper. En del av dem mente at verden skulle leses «som den er», og ikke gjennom transe. Denne gruppen kalte seg selv hekser. Uenighetene mellom de to gruppene førte til det vi i dag kjenner som heksekrigene, som raste gjennom Europe i flere hundre år.

I dag er druidene et utdødd folk, men heksene lever fortsatt blant oss. Heksene har likevel ikke hatt det lett. I den mørke middelalderen ble de nemlig forfulgt og brent på bål. Selv om et fåtall av de som ble brent faktisk var hekser, er dette fortsatt et kollektivt traume blant heksene i dag.

Psykologi og fysiologi

Hekser bærer på et voldsomt sinne mot alt de opplever som uekte og falskt. De har et voldsomt behov for å rive ned og ødelegge for å vise frem sannheten. Dette fører ofte til at heksene kan havne i trøbbel, og legger derfor heller legge bånd på seg selv. Dette ender som regel med en overdrevet falsk godhet.

Å legge bånd på seg har selvsagt en pris, og heksene sprekker gjerne når ingen ser dem. De fleste internettroll er hekser, ikke troll som mange tror. Nær sagt all hærverk som ungdom har fått skylden for gjennom tidene, er utført av hekser.

Når heksene hele tiden må holde igjen sinnet sitt, ender det av og til med at de eksploderer og får umenneskelige krefter. Hvorvidt denne kraften er et gode eller onde, og om den kan eller bør kontrolleres, har vært en konflikt hos heksene helt siden druide-tiden.

Ninja

 

Myten

Ninja betyr «den som er skjult». Filmer og magasiner forteller oss at ninjaen var en leiesoldat i Japan under middelalderen, de er ofte fremstilt som snikmordere.

Fakta og historie

Aller først; Ninjaer er ikke krigere fra en annen tid. Så vidt vi vet har ninjaer alltid vært en del av oss, og kommer nok alltid til å være det. Det finnes derimot svært lite fakta og historikk om ninjaene. Grunnen til det er at de er ekstremt sjenerte.

Første gang man hørte om noe som kunne minne om ninjaer var fra mongolske hærer på 1200-tallet. Mongolene var dyktige krigere, og det var ingen som greide å kjempe mot dem. Likevel var det et folk som alltid slapp unna. Da mongolene skulle angripe dette folket, var husene deres plutselig tomme og man kunne ikke begripe hvor de var blitt av. Dette skjedde flere ganger.

I dag tror man at det var ninjaer som bodde der.

COLOURBOX17709788
I populærkulturen: Slik blir ninjaen ofte fremstilt i magasiner og filmer.

Ninjaer i Norge

Vi tror ninjaene kom til Norge på 60-tallet. I en periode drev det i land mange større båter langs deler av Vestlandet. Det rare med disse båtene var at de var tomme, men likevel virke det som om noen styrte dem.

Vi antar det var usynlige ninjaer som styrte båtene – og dermed tok seg i land uten at noen så dem. Man antar at de siden den gang har de blandet seg inn i samfunnet vårt.

Psykologi og fysiologi

Hva som får ninjaer til å bli usynlige er litt uklart, men man tror det skjer når de blir veldig redde. Det vi vet er at hvis noen ser rett på dem – klarer de ikke å bli usynlige. Det strides, blant både ninjaer og vanlige mennesker, om dette er et handikapp eller en naturlig egenskap hos ninjaen.

Nøyaktig hvilke situasjoner som gjør at ninjaen blir usynlig er noe uklart, og varierer fra ninja til ninja. Denne forskjellen tror vi skyldes at ninjaer har blandet seg med oss mennesker, og at det i dag finnes alt fra en halvt ninja til 1/8-dels ninja.

LEVENDE ULEVENDE

Zombie

Zombie er et nedsettende ord for mennesker som vi dag kaller levende ulevende. Zombie er opprinnelig et kongolesisk ord som betyr «død manns pust».

Myter

Ingen vet når denne typen menneske oppstod. Noen mener de stammer fra øya Haiti i Karibia, men dette stemmer ikke. Sannsynligvis har en liten del av verdens befolkning alltid vært levende ulevende.

I filmer og magasiner er zombier ofte vandrende døde som spiser menneskehjerner. Dette stemmer heller ikke. Levende ulevende er nesten som andre mennesker.

Screaming walking dead zombie child boy halloween horror costumeZOMBIE: Dette er ofte slik barn kler seg ut når de skal se ut som en zombie. Dette stemmer ikke, de ser nesten ut som deg og meg – og heter levende ulevende. 

Historikk og geografi

I dag antar vi at levende ulevende alltid har eksistert. Utgravinger så langt nord som Skåne i Sør-Sverige viser spor etter godt utviklede bosetninger helt tilbake til siste istid (omtrent 7000 år siden). Sannsynligvis vandret de levende ulevende nord da isen trakk seg tilbake.

Utgravinger viser også tegn til at levende ulevende levde i det gamle Egypt, azteker-samfunn i Mexico og i det gamle Kina og Japan. Sentralt i Afrika er det også funnet spor etter bosettinger, men disse funnene er omdiskuterte.

I den mørke middelalderen gikk det ikke så bra med de europeiske levende ulevende, da folk trodde de hadde magiske krefter. På denne tiden var det vanlig å fylle store skip med levende ulevende. Skipene seilte fra by til by uten at de fikk bosette seg noe sted (det nedsettende uttrykket Sailing Zombie stammer fra denne perioden). Siden 1500-tallet har de levd blant oss som ganske vanlige mennesker.

Skjermbilde 2017-06-17 kl. 10.05.56Står ikke på Wikipedia: I Skåne har utgravinger vist tegn til levende ulevende helt tilbake til siste istid. Dette står det derimot ingenting om under Skånes historie på Wikipedia. //Skjermdump fra Wikipedia

Fysiologi

Opp gjennom årene har levende ulevende blandet seg med andre mennesker. Det er derfor ingen som vet hvordan de opprinnelige så ut.

I dag er de levende ulevende ganske like «vanlige» mennesker, men deres karakteristiske pupiller gjør dem lett gjenkjennelige. Et typisk kjennetegn er at de ikke kan skade seg eller kjenne smerte. Ofte trenger de lite eller ingen mat og søvn.

Levende ulevende dør av alderdom som andre mennesker. Men noen kan bli veldig, veldig gamle.

Levende ulevende i dag

Det finnes levende ulevende over nesten hele Europa. Unntakene er BeNeLux-landene og byene rundt sjøene nord i Italia.

Også i Norge finnes det levende ulevende over alt. Unntaket her er byene rundt Mjøsa.

Mjosa_MinnesundFinnes ikke her: Av grunner vi ikke vet finnes det ikke levende ulevende i byene rundt Mjøsa. //Bildet er hentet fra Wikipedia.

Siden de levende ulevende har vanskelig for å skjule hvem de er (på grunn av pupillene sine) har de holdt seg litt for seg selv. Fra 90-tallet har det derimot vokst fram en sterk Dead Pride-bevegelse (Død og Stolt) blant de levende ulevende, spesielt i vesten og de store byene. Bevegelsen krever likebehandling med de levende.

Noen har dog dratt denne bevegelsen litt langt, og ønsker nå totalt selvstyre for de levende ulevende. Disse står sterkest i den amerikanske byen Detroit, samt øst i Russland.

Vi er TILBAKE!

Det er ikke første gang dette skjer, for å si det sånn. Noen jobber aktivt for å holde denne siden nede – men dere skal vite at vi gjør alt i vår makt for å sikre at vår informasjon kommer ut. Vi vet ikke sikker hvem som gjentatte ganger legger ned siden, men vi har noen mistanker.

Vi beklager at all informasjon er borte, vi jobber fortløpende med å gjenopprette siden.