Heks


Myten

Myten forteller oss at hekser er kvinner som er venn med djevelen, flyr på sopelime og utfører magi.

Dette er bare tøys.

Fakta

Både kvinner og menn kan være hekser.

Vi vet at hekser oppstod ca. 500 år før Kristus på de britiske øyer. På denne tiden fantes det et folk, eller en kult om du vil, som mente de var synske. De kunne se verden på en annen måte ved å gå inn i en slags transe.

Dette folket ble kalt «druider». Druidene var splittet i to grupper. En del av dem mente at verden skulle leses «som den er», og ikke gjennom transe. Denne gruppen kalte seg selv hekser. Uenighetene mellom de to gruppene førte til det vi i dag kjenner som heksekrigene, som raste gjennom Europe i flere hundre år.

I dag er druidene et utdødd folk, men heksene lever fortsatt blant oss. Heksene har likevel ikke hatt det lett. I den mørke middelalderen ble de nemlig forfulgt og brent på bål. Selv om et fåtall av de som ble brent faktisk var hekser, er dette fortsatt et kollektivt traume blant heksene i dag.

Psykologi og fysiologi

Hekser bærer på et voldsomt sinne mot alt de opplever som uekte og falskt. De har et voldsomt behov for å rive ned og ødelegge for å vise frem sannheten. Dette fører ofte til at heksene kan havne i trøbbel, og legger derfor heller legge bånd på seg selv. Dette ender som regel med en overdrevet falsk godhet.

Å legge bånd på seg har selvsagt en pris, og heksene sprekker gjerne når ingen ser dem. De fleste internettroll er hekser, ikke troll som mange tror. Nær sagt all hærverk som ungdom har fått skylden for gjennom tidene, er utført av hekser.

Når heksene hele tiden må holde igjen sinnet sitt, ender det av og til med at de eksploderer og får umenneskelige krefter. Hvorvidt denne kraften er et gode eller onde, og om den kan eller bør kontrolleres, har vært en konflikt hos heksene helt siden druide-tiden.

Reklame

Ninja

 

Myten

Ninja betyr «den som er skjult». Filmer og magasiner forteller oss at ninjaen var en leiesoldat i Japan under middelalderen, de er ofte fremstilt som snikmordere.

Fakta og historie

Aller først; Ninjaer er ikke krigere fra en annen tid. Så vidt vi vet har ninjaer alltid vært en del av oss, og kommer nok alltid til å være det. Det finnes derimot svært lite fakta og historikk om ninjaene. Grunnen til det er at de er ekstremt sjenerte.

Første gang man hørte om noe som kunne minne om ninjaer var fra mongolske hærer på 1200-tallet. Mongolene var dyktige krigere, og det var ingen som greide å kjempe mot dem. Likevel var det et folk som alltid slapp unna. Da mongolene skulle angripe dette folket, var husene deres plutselig tomme og man kunne ikke begripe hvor de var blitt av. Dette skjedde flere ganger.

I dag tror man at det var ninjaer som bodde der.

COLOURBOX17709788
I populærkulturen: Slik blir ninjaen ofte fremstilt i magasiner og filmer.

Ninjaer i Norge

Vi tror ninjaene kom til Norge på 60-tallet. I en periode drev det i land mange større båter langs deler av Vestlandet. Det rare med disse båtene var at de var tomme, men likevel virke det som om noen styrte dem.

Vi antar det var usynlige ninjaer som styrte båtene – og dermed tok seg i land uten at noen så dem. Man antar at de siden den gang har de blandet seg inn i samfunnet vårt.

Psykologi og fysiologi

Hva som får ninjaer til å bli usynlige er litt uklart, men man tror det skjer når de blir veldig redde. Det vi vet er at hvis noen ser rett på dem – klarer de ikke å bli usynlige. Det strides, blant både ninjaer og vanlige mennesker, om dette er et handikapp eller en naturlig egenskap hos ninjaen.

Nøyaktig hvilke situasjoner som gjør at ninjaen blir usynlig er noe uklart, og varierer fra ninja til ninja. Denne forskjellen tror vi skyldes at ninjaer har blandet seg med oss mennesker, og at det i dag finnes alt fra en halvt ninja til 1/8-dels ninja.