Hvorfor denne siden?

Verden er ikke slik du tror den er.

Vårt verdenssamfunn består av av langt flere vesener enn de som er synlige for deg og meg. Disse vesenene har eksistert i hundrevis av år, men er blitt undertrykt og diskriminert så lenge at de er blitt til en skygge av seg selv.

Vi jobber for å bringe alle vesener frem i lyset, uavhengig av egenskaper, utseende og art.

Reklame